Mısır GOIC kaydı için, Resmi evraklar;

  1. Ticaret sicil Gazetesi

  2. Vergi Levhası

  3. Faaliyet Belgesi

  4. İmza Sirküsü

  5. İso Belgesi

  6. Marka Tescil Belgesi

EK BİLGİLER

 

1- Fabrikanın tüzel kişiliği belgesi ve fabrika için verilen lisans belgesi.

2- Fabrika tarafından yaratılan ürünlerin listesi ve ticari markaları.

3- Ürünün ticari markası ve sahibinin ruhsatı ile üretilen ticari markalar.

4- Akredite test raporu

egypt-eagle-flag-psd-429132.png